Trafikutskottets betänkande i anledning av motioner rörande anvisning å tilläggsstat av medel till Drift av statliga vägar

Trafikutskottets bet 1972:TU4

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut