Trafikutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:27 angående samordning av den civila och militära flygtrafikledningen i en organisation, m. m. jämte motioner.

Trafikutskottets bet 1973:TU12

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut