Trafikutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:53 angående bidrag till viss busstrafik, m. m. jämte motioner

Trafikutskottets bet 1973:TU13

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut