Trafikutskottets betänkande i anledning av motioner rörande alkoholproblemet inom trafiken m. m.

Trafikutskottets bet 1973:TU22

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut