Trafikutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:192 angående utbyggnad av Stockholm/Arlanda flygplats

Trafikutskottets bet 1973:TU27

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut