Trafikutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:193 angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse jämte motioner

Trafikutskottets bet 1973:TU28

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut