Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU16

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 23 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-23
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-20
bet 2019/20:SkU16
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer