Trängselskatt

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2004

Beslut

Ja till trängselskatt (SkU35)

En ny lag gör det möjligt att ta ut trängselskatter. Riksdagen godkände regeringens förslag som gör det möjligt för Stockholms stad att ta ut så kallade miljöavgifter av bilister. Det är riksdagen som beslutar om skatter, vilket betyder att riksdagen måste godkänna uttaget av trängselskatter. Den nya lagen är utformad så att den kan gälla i hela landet, men kommer till en början endast att tillämpas i Stockholms innerstad. Trängselskatterna i Stockholm införs på försök och försöket ska pågå till den 31 juli 2006. Det är regeringen som bestämmer när försöksverksamheten ska börja. Trängselskatten kommer att tas ut när en bil passerar genom vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. p. 1-3, 5-7. Delvis bifall till prop. p. 4, 8. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ja till trängselskatt (SkU35)

En ny lag gör det möjligt att ta ut trängselskatter. Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag som gör det möjligt för Stockholms stad att ta ut så kallade miljöavgifter av bilister. Det är riksdagen som beslutar om skatter, vilket betyder att riksdagen måste godkänna uttaget av trängselskatter. Den nya lagen är utformad så att den kan gälla i hela landet, men kommer till en början endast att tillämpas i Stockholms innerstad. Trängselskatterna i Stockholm införs på försök och försöket ska pågå till den 31 juli 2006. Det är regeringen som bestämmer när försöksverksamheten ska börja. Trängselskatten kommer att tas ut när en bil passerar genom vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.