Transportforskning

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång