Transportpolitik

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1999

Beslut

Motioner om transportpolitik (TU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om transportpolitik. Motionerna behandlar bl.a. transportpolitiska riktlinjer, alternativa finansieringsformer för trafikinvesteringar, miljöstyrande trafikavgifter i tätorter, järnvägstrafikens reglering, Vägverkets organisation och uppgift, miljöprövning av trafikanläggningar, kollektivtrafikens utveckling och Stockholmsregionens trafiklösningar. Motionerna avslogs med hänvisning främst till riksdagens transportpolitiska beslut våren 1998 (se 1997/98:TU10 ) och förutsatt utvecklings- och uppföljningsarbete.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-16
Justering: 1999-04-13
Betänkande 1998/99:TU8

Motioner om transportpolitik (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om transportpolitik. Motionerna behandlar bl.a. transportpolitiska riktlinjer, alternativa finansieringsformer för trafikinvesteringar, miljöstyrande trafikavgifter i tätorter, järnvägstrafikens reglering, Vägverkets organisation och uppgift, miljöprövning av trafikanläggningar, kollektivtrafikens utveckling och Stockholmsregionens trafiklösningar. Utskottet föreslår att motionerna avslås med hänvisning främst till riksdagens transportpolitiska beslut våren 1998 (se 1997/98:TU10) och förutsatt utvecklings- och uppföljningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-29
4

Beslut

Beslut: 1999-05-05

Protokoll med beslut