Trossamfund och begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om trossamfund och begravningsfrågor (KU29)

Riksdagen sa nej till 16 motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om trossamfund och begravningsfrågor. Anledningen är bland annat att det inte finns skäl för att ändra begravningslagen, begravningsavgiften eller relationen mellan Svenska kyrkan och staten. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, begravningsverksamheten och begravningsavgiften.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-01
Reservationer 3
bet 2017/18:KU29

Alla beredningar i utskottet

2018-01-30, 2018-01-25, 2018-01-18, 2017-11-23

Nej till motioner om trossamfund och begravningsfrågor (KU29)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 16 motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om trossamfund och begravningsfrågor. Anledningen är bland annat att det inte finns skäl för att ändra begravningslagen, begravningsavgiften eller relationen mellan Svenska kyrkan och staten. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, begravningsverksamheten och begravningsavgiften.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenska kyrkans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:340 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-4,

2016/17:1455 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:1790 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2746 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3442 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 65 0 0 18
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 2
Totalt 268 15 0 66


2. Storleken på kyrkoavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M, KD)

3. Begravningsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1409 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:2482 av Mikael Oscarsson (KD),

2016/17:3024 av Per-Ingvar Johnsson (C),

2017/18:1256 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:2627 av Johan Büser (S).

4. Begravningsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1491 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2017/18:851 av Fredrik Malm (L),

2017/18:952 av Kerstin Lundgren (C) och

2017/18:2497 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M).

5. Beslutanderätt i frågor om församlingstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1455 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 5
C 0 17 0 5
V 0 17 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 2
Totalt 157 129 0 63