Trossamfund och begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om trossamfund och frågor om begravningar (KU19)

Riksdagen sa nej till sju förslag i motioner om trossamfund och frågor som rör begravningar. Riksdagen har tidigare år sagt nej liknande förslag och tycker inte heller nu att det finns ett behov av att ändra i befintliga lagar och regler. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, kyrkoavgiften och begravningsavgiften.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 3
bet 2018/19:KU19

Alla beredningar i utskottet

2019-02-07, 2019-01-24

Nej till motioner om trossamfund och frågor om begravningar (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till sju förslag i motioner om trossamfund och frågor som rör begravningar. Utskottet har tidigare år föreslagit att riksdagen ska säga nej till liknande förslag och tycker inte heller nu att det finns ett behov av att ändra i befintliga lagar och regler. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, kyrkoavgiften och begravningsavgiften.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenska kyrkans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1573 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 1 (L)

2. Storleken på kyrkoavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 1 64 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 259 64 0 26


3. Begravningsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M).

4. Beslutanderätt i frågor om församlingstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1573 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1 och

2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M, V, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, V, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 0 21 0 1
L 1 15 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 195 127 0 27


5. Ett nationellt gravregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:565 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD).