Trossamfund

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2007

Beslut

Nej till motioner om trossamfund (KU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trossamfund. Motionerna handlar bland annat om lagstiftning om trossamfund, sekulära livssynsorganisationer och begravningsverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-27
Justering: 2007-04-12
Betänkande publicerat: 2007-04-12
Trycklov: 2007-04-12
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:KU13

Alla beredningar i utskottet

2007-03-27, 2007-03-13

Nej till motioner om trossamfund (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trossamfund. Motionerna handlar bland annat om lagstiftning om trossamfund, sekulära livssynsorganisationer och begravningsverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-26
4

Beslut

Beslut: 2007-04-26
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagstiftningen om trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K286.

Reservation 1 (v)

2. Fri församlingstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K272 och 2006/07:K298.

3. Sekulära livssynsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K326 yrkandena 1 och 2.

4. Begravningsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K201, 2006/07:K271, 2006/07:K299 och 2006/07:K353.

5. Begravningsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K292.

6. Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K283 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (v)