Trossamfund

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om trossamfund (KU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om trossamfund. Motionerna handlade om Svenska kyrkans ställning och fri församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan.

Riksdagen anser inte att det finns skäl att ta initiativ till en ändring i relationen mellan staten och Svenska kyrkan eller att förorda att lagregleringen om församlingstillhörighet ändras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-10
Justering: 2016-03-15
Trycklov: 2016-03-18
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:KU12

Beredningar i utskottet

2016-03-03, 2016-02-25, 2016-02-09

Nej till motioner om trossamfund (KU12)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om trossamfund. Motionerna handlar om Svenska kyrkans ställning och fri församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan.

Utskottet anser inte att det finns skäl att ta initiativ till en ändring i relationen mellan staten och Svenska kyrkan eller att förorda att lagregleringen om församlingstillhörighet ändras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-22
Debatt i kammaren: 2016-03-23
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenska kyrkans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2235 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2540 av Fredrik Schulte (M) och

2015/16:760 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2.

2. Fri församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1622 av Mikael Oscarsson (KD),

2014/15:2001 av Hans Wallmark m.fl. (M) och

2015/16:760 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 1 17 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 164 144 0 41