Tryck- och yttrandefrihet

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2008

Beslut

Utvärderingar av Granskningsnämnden och mediekoncentrationen (KU15)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en utvärdering av verksamheten vid Granskningsnämnden för radio och TV. Riksdagen konstaterar att nämnden har fått kritik för sina arbetsmetoder och att resultatet av granskningar har ifrågasatts. Granskningsnämnden är en statlig myndighet som granskar innehållet i radio- och tv-program efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på eget initiativ. Riksdagen sade också ja till en reservation från s, v, och mp som innebär att regeringen får i uppdrag att se över mediekoncentrationen, som under senare år har ökat. Vidare sade riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om tryck- och yttrandefrihet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion om Granskningsnämnden för radio och TV. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 10 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-03-04
Justering: 2008-03-06
Betänkande publicerat: 2008-03-06
Trycklov: 2008-03-06
Reservationer 7
bet 2007/08:KU15

Alla beredningar i utskottet

2008-03-04, 2008-02-19, 2008-02-12, 2008-01-31

KU vill utvärdera Granskningsnämnden (KU15)

Konstitutionsutskottet, KU, vill att regeringen får i uppdrag att göra en relevant och allsidig utvärdering av verksamheten vid Granskningsnämnden för radio och TV. Utskottet konstaterar att nämnden har fått kritik för sina arbetsmetoder och att resultatet av granskningar har ifrågasatts. Granskningsnämnden är en statlig myndighet som granskar innehållet i radio- och tv-program efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på eget initiativ. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om tryck- och yttrandefrihet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-12
4

Beslut

Beslut: 2008-03-12
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Meddelarskydd för offentligt anställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K228 yrkande 1 och 2007/08:K347 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K228 yrkandena 2 och 3, 2006/07:K347, 2006/07:K368 yrkande 14, 2007/08:K334, 2007/08:K347 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:Fi216 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m860011
c21008
fp21007
kd19005
v01903
mp01405
Totalt147140062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Meddelarfrihet vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K330 och 2007/08:K211.

4. Ökad insyn i offentligfinansierad verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K368 yrkandena 13 och 14 i denna del.

Reservation 3 (mp)

5. Hets mot folkgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K222, 2006/07:K312 yrkande 6, 2006/07:K355 yrkande 3, 2006/07:U294 yrkande 12, 2007/08:K392 yrkande 3, 2007/08:U304 yrkande 15 och 2007/08:So295 yrkande 12.

Reservation 4 (v, mp)

6. Pornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K233, 2006/07:K370, 2006/07:So381 yrkande 4 och 2007/08:K258.

7. Djur i pornografiska sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ202 yrkande 2.

Reservation 5 (mp)

8. Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en utvärdering av Granskningsnämndens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen motion 2006/07:Kr243 yrkande 1.

9. Tv-reklam för alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So461 yrkande 6 och 2007/08:So316 yrkande 6.

10. Mediekoncentration

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K267.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m820015
c180011
fp20008
kd17007
v01903
mp01306
Totalt137138074

Beslut: Kammaren biföll reservation 6

11. Kostnad för tv-abonnemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K277.

12. Sändningseffekt för radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K229.

13. Tv-sändningar från grannländernas public service-kanaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K269.

14. Stöd till kulturtidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 42.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s853042
m840013
c21008
fp19009
kd15009
v01903
mp12007
Totalt23622091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Värnet av yttrandefrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K239 och 2007/08:K281.