Tryck- och yttrandefrihet

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2011

Beslut

Nej till motioner som rör tryck- och yttrandefrihet (KU22)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 som rör tryck- och yttrandefrihet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om meddelarskydd, offentlighetsprincipen, hets mot folkgrupp och rätt att välja tv-utbud. Andra motioner tar upp tv-reklam för alkohol, exponering av barn i medier och hot mot yttrandefriheten genom bokbål.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-04-05
Justering: 2011-04-14
Betänkande publicerat: 2011-04-15
Trycklov: 2011-04-15
Reservationer 4
bet 2010/11:KU22

Alla beredningar i utskottet

2011-04-05, 2011-03-29

Nej till motioner som rör tryck- och yttrandefrihet (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 som rör tryck- och yttrandefrihet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om meddelarskydd, offentlighetsprincipen, hets mot folkgrupp och rätt att välja tv-utbud. Andra motioner tar upp tv-reklam för alkohol, exponering av barn i medier och hot mot yttrandefriheten genom bokbål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-27
4

Beslut

Beslut: 2011-04-28
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Information om meddelarskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K251 yrkande 2 och 2010/11:K277 yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S931018
M98009
MP23002
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt28518046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K211, 2010/11:K247, 2010/11:K251 yrkande 1, 2010/11:K277 yrkande 1, 2010/11:K304, 2010/11:K337 yrkande 1, 2010/11:K384, 2010/11:K388 i denna del och 2010/11:So237 yrkande 4.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP02302
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt169134046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Meddelarskydd för privatanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K337 yrkande 2 i denna del och 2010/11:K388 i denna del.

4. Repressalieförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:So237 yrkande 5.

5. Meddelarfrihet vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K316 och 2010/11:K376.

6. Offentlighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K351.

7. Hets mot folkgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP02302
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt169134046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Rätt att välja tv-utbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K374.

Reservation 4 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP23002
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt192111046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Tv-reklam för alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K387.

10. Exponering av barn i medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K383.

11. Värna yttrandefriheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K239.