Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2006

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU14)

Riksdagen avslog motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om meddelarskydd för anställda utanför den statliga sektorn, frågor om pornografi och frågor om presstöd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-01-17, 2006-01-24, 2006-01-31

Motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU14)

Konstitutionsutskottet avslår motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om meddelarskydd för anställda utanför den statliga sektorn, frågor om pornografi och frågor om presstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.