Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2006

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU14)

Riksdagen avslog motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om meddelarskydd för anställda utanför den statliga sektorn, frågor om pornografi och frågor om presstöd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-08
Betänkande publicerat: 2006-02-16
Trycklov: 2006-02-15
Reservationer 8
bet 2005/06:KU14

Alla beredningar i utskottet

2006-01-31, 2006-01-24, 2006-01-17

Motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU14)

Konstitutionsutskottet avslår motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om meddelarskydd för anställda utanför den statliga sektorn, frågor om pornografi och frågor om presstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-23
4

Beslut

Beslut: 2006-02-23
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Meddelarskyddet för anställda utanför den statliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K277, 2005/06:K318 yrkande 1 och 2005/06:K351 yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m410014
c17005
fp370011
kd24009
v02107
mp01304
-0200
Totalt23336080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Pornografifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K341 yrkandena 1 och 3, 2005/06:K448 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So699 yrkande 28 och 2005/06:Kr382 yrkande 19.

Reservation 2 (v, mp)

3. Hot mot politiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K459.

4. Presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K472 yrkande 4 och 2005/06:Sf336 yrkande 41.

Reservation 3 (v, mp)

5. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (c)
Reservation 8 (mp)