Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Riksdagen vill påskynda lagförslag om privatanställdas rätt till meddelarskydd (KU18)

Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras med skattemedel.
Det anser riksdagen.

En utredning som redan föreslagit detta är under arbete på Regeringskansliet och riksdagen tycker nu att regeringen bör snabba på det arbetet. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att så snart som möjligt återkomma med ett lagförslag om det här.

En anställd på exempelvis en kommunal skola eller ett äldreboende har rätt att berätta för media om missförhållanden på arbetsplatsen utan att straffas för det. Hon eller han har också rätt att vara anonym och chefen på arbetsplatsen får inte efterforska vem som har berättat om missförhållandet. Det är vad det så kallade meddelarskyddet innebär och det här skyddet regleras i våra grundlagar.

De som jobbar på privata företag har dock inte samma rätt, även om företaget finansieras genom skattemedel. Det är alltså det här som riksdagen tycker borde förändras skyndsamt.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlar bland annat om hets mot transpersoner, pressetik och skydd för journalister.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om meddelarskydd i offentligt finansierad privat verksamhet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-12
Trycklov: 2016-04-13
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:KU18

Beredningar i utskottet

2016-03-17

KU vill påskynda lagförslag om privatanställdas rätt till meddelarskydd

Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras med skattemedel.
Det anser konstitutionsutskottet, KU.

En utredning som redan föreslagit detta är under arbete på Regeringskansliet och KU tycker nu att regeringen bör snabba på det arbetet. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett lagförslag om det här.

En anställd på exempelvis en kommunal skola eller ett äldreboende har rätt att berätta för media om missförhållanden på arbetsplatsen utan att straffas för det. Hon eller han har också rätt att vara anonym och chefen på arbetsplatsen får inte efterforska vem som har berättat om missförhållandet. Det är vad det så kallade meddelarskyddet innebär och det här skyddet regleras i våra grundlagar.

De som jobbar på privata företag har dock inte samma rätt, även om företaget finansieras genom skattemedel. Det är alltså det här som KU tycker borde förändras skyndsamt.

Konstitutionsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlar bland annat om hets mot transpersoner, pressetik och skydd för journalister.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-21
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hets mot transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4 och

2015/16:2497 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 244 42 0 63


2. Meddelarskydd i offentligt finansierad privat verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör påskynda beredningen av utredningen om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så att en proposition så snart som möjligt kan läggas fram för riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:457 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 33 och

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.

3. Meddelarfrihet vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:494 av Susanne Eberstein (S),

2014/15:1625 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) och

2015/16:2682 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 2 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 231 55 0 63


4. Avbildning av skyddsobjekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1060 av Lena Asplund (M).

5. Pressetik och genmälesrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3105 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

6. Skydd för journalister och medieredaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2491 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 1 69 0 14
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 15 0 7
V 15 0 0 6
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 173 113 0 63