Turism

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-23
Justering: 1993-04-13
Betänkande 1992/93:KrU15

Alla beredningar i utskottet

1993-03-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-29
4

Beslut

Beslut: 1993-04-29

Protokoll med beslut