Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan

Utbildningsutskottets bet 2008/09:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2009

Beslut

Tydligare mål och kunskapskrav med nya läroplaner för skolan (UbU9)

Regeringen har lämnat förslag till riktlinjer för utformningen av läroplaner för grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Läroplanerna ska innehålla övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. Kursplanerna ska kompletteras med särskilda föreskrifter om kunskapskrav. Nationella kunskapskrav och obligatoriska nationella ämnesprov ska finnas i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Möjligheten att sätta betyg i ämnesblock i grundskolan ska avskaffas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-22
Justering: 2009-02-19
Betänkande publicerat: 2009-03-03
Trycklov: 2009-03-03
Reservationer 13
bet 2008/09:UbU9

Tydligare mål och kunskapskrav med nya läroplaner för skolan (UbU9)

Regeringen har lämnat förslag till riktlinjer för utformningen av läroplaner för grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Läroplanerna ska innehålla övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. Kursplanerna ska kompletteras med särskilda föreskrifter om kunskapskrav. Nationella kunskapskrav och obligatoriska nationella ämnesprov ska finnas i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Möjligheten att sätta betyg i ämnesblock i grundskolan ska avskaffas. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-11
4

Beslut

Beslut: 2009-03-12
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub16 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Utredning om skolans styrning och finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub16 yrkande 10.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s890041
m730024
c190010
fp20008
kd17007
v01705
mp14005
Totalt232170100

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Läroplanen - ett samlat måldokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om läroplaner för grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:87 punkt 1 och avslår motionerna 2008/09:Ub16 yrkande 9, 2008/09:Ub17 i denna del och 2008/09:Ub18 yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1827238
m740023
c190010
fp20008
kd17016
v01705
mp00154
Totalt148198894

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kursplaner och kunskapskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om kursplaner och föreskrifter om kunskapskrav.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:87 punkt 2 och avslår motionerna 2008/09:Ub16 yrkandena 4, 5 och 8, 2008/09:Ub17 i denna del och 2008/09:Ub18 yrkande 2.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

5. Nationella kunskapskrav och ämnesprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om tillfällen för nationella kunskapskrav och ämnesprov.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:87 punkt 3 och avslår motionerna 2008/09:Ub16 yrkandena 6 och 7 samt 2008/09:Ub17 i denna del.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

6. Möjligheten att sätta blockbetyg avskaffas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om avskaffande av möjligheten att sätta blockbetyg i grundskolan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:87 punkt 4 och avslår motion 2008/09:Ub17 i denna del.

Reservation 11 (s)

7. Genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub16 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:Ub18 yrkande 5.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)