Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen

BOUs betänkande 2004/05:BOU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2005

Beslut

Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (BoU8)

Regeringen ska få möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från vissa av plan- och bygglagens bestämmelser om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande negativa effekter på miljön eller egendom. Regeringen ska i ett sådant fall få meddela föreskrifter om undantag från bland annat krav på bygglov, om detta behövs för att åtgärder som är nödvändiga till följd av händelsen snabbt ska kunna vidtas. Undantag ska endast få gälla för begränsad tid.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets lagförslag om ändring i plan- och bygglagen. Därmed bifaller riksdagen delvis propositionen och avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-05
Justering: 2005-04-14
Betänkande publicerat: 2005-04-15
Trycklov: 2005-04-15
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:BOU8

Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (BoU8)

Regeringen ska få möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från vissa av plan- och bygglagens bestämmelser om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande negativa effekter på miljön eller egendom. Regeringen ska i ett sådant fall få meddela föreskrifter om undantag från bland annat krav på bygglov, om detta behövs för att åtgärder som är nödvändiga till följd av händelsen snabbt ska kunna vidtas. Undantag ska endast få gälla för begränsad tid. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-21
4

Beslut

Beslut: 2005-04-21
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) enligt bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:106.

2. Motionsförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ7 yrkande 2, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkande 21.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m043111
c01705
fp038010
kd02805
v23006
mp14003
-1000
Totalt161126161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag