Underhållsstöd vid växelvis boende

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2000

Beslut

Underhållsstöd vid växelvis boende (SfU7)

Riksdagen godkände regeringens förslag till ändrade regler för beräkning och fördelning av underhållsstöd när barn till särlevande föräldrar bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende). Utgångspunkten är att var och en av föräldrarna vid växelvis boende har rätt till ett halvt underhållsstöd, 586 kr per barn och månad. Från detta belopp avräknas halva det återbetalningsbelopp som hade gällt om föräldern hade varit återbetalningsskyldig enligt lagen om underhållsstöd. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 mars 2001.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-07
Justering: 2000-11-28
Trycklov: 2000-11-28
Betänkande 2000/01:SfU7

Underhållsstöd vid växelvis boende (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade regler för beräkning och fördelning av underhållsstöd när barn till särlevande föräldrar bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende). Utgångspunkten är att var och en av föräldrarna vid växelvis boende har rätt till ett halvt underhållsstöd, 586 kr per barn och månad. Från detta belopp avräknas halva det återbetalningsbelopp som hade gällt om föräldern hade varit återbetalningsskyldig enligt lagen om underhållsstöd. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 mars 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-08
4

Beslut

Beslut: 2000-12-12

Protokoll med beslut