Unga lagöverträdare

Justitieutskottets bet 2015/16:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om unga som begår brott (JuU23)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om unga som begår brott. Motionerna tar upp frågor om brottsförebyggande arbete, handläggningstider, påföljder och sänkt ålder för när någon kan dömas till straff.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-23
Justering: 2016-03-03
Trycklov: 2016-03-03
Reservationer 15
bet 2015/16:JuU23

Alla beredningar i utskottet

2016-03-23, 2016-02-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-09
Debatt i kammaren: 2016-03-10
4

Beslut

Beslut: 2016-03-16
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Orossamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M, SD)

2. Förebyggande av narkotikabrottslighet bland unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2306 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 2 (M)

3. Ökat förtroende för polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2647 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

4. Sociala insatsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2647 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Ökat samarbete mellan polis och skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2686 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 5 (SD, KD)

6. 24-timmarsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2647 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Kortare tid mellan anmälan och dom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2647 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

8. Utred fler brott av personer under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:2647 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 189 127 0 33


9. Straffrabatten för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.1 i denna del,

2015/16:8 av Robert Stenkvist (SD),

2015/16:1484 av Patrick Reslow (M),

2015/16:2305 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2015/16:3075 av Hanna Wigh (SD) yrkande 2.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 1 16 26 5
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 198 91 26 34


10. Särskilda ungdomsanstalter vid grova brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3075 av Hanna Wigh (SD) yrkande 4.

11. Ungdomstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2647 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

12. Beaktande av om den unge gjort rätt för sig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2647 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

13. Förbättrad kvalitet på den slutna ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

14. Helgavskiljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1257 av Helena Bouveng (M).

15. Nya påföljder för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 14 (KD)

16. Sänkt straffmyndighetsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.1 i denna del och

2015/16:3075 av Hanna Wigh (SD) yrkande 1.

Reservation 15 (SD)