Unga lagöverträdare

Justitieutskottets bet 2016/17:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2017

Beslut

Riksdagen vill ha fler former av straff för unga (JuU21)

Riksdagen riktade tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen borde arbeta för att arbetsmetoden med sociala insatsgrupper ska användas mer än den gör i dag. Sociala insatsgrupper är en form av samverkan mellan myndigheter för att förebygga att unga fastnar i kriminalitet och utskottet anser att denna typ av samarbete i många fall har visat sig framgångsrikt.
  • Regeringen bör se över bestämmelsen om att hänsyn ska tas till unga brottslingars ålder när de har fyllt 18 år men inte 21 år. Den så kallade ungdomsrabatten borde ses över och utgångspunkten bör enligt utskottet vara att den som är myndig ska ta fullt ansvar för sina handlingar.
  • Regeringen borde arbeta för att fler olika former av straff för unga införs. Bland annat finns förslag om att införa kontaktskyldighet för unga, ungdomsövervakning, elektronisk övervakning av unga och så kallad helgsavskiljning med elektronisk fotboja.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att arbetsmetoden med sociala insatsgrupper bör användas mer än i dag, att en översyn bör göras av bestämmelsen om att gärningsmannens ungdom ska beaktas särskilt i fråga om personer som fyllt 18 år men inte 21 år vid tidpunkten för brottet samt att fler olika former av påföljder för unga bör införas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-30
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-06
Reservationer 15
bet 2016/17:JuU21

Alla beredningar i utskottet

2017-03-30, 2017-03-16

Justitieutskottet vill ha fler former av straff för unga (JuU21)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen borde arbeta för att arbetsmetoden med sociala insatsgrupper ska användas mer än den gör i dag. Sociala insatsgrupper är en form av samverkan mellan myndigheter för att förebygga att unga fastnar i kriminalitet och utskottet anser att denna typ av samarbete i många fall har visat sig framgångsrikt.
  • Regeringen bör se över bestämmelsen om att hänsyn ska tas till unga brottslingars ålder när de har fyllt 18 år men inte 21 år. Den så kallade ungdomsrabatten borde ses över och utgångspunkten bör enligt utskottet vara att den som är myndig ska ta fullt ansvar för sina handlingar.
  • Regeringen borde arbeta för att fler olika former av straff för unga införs. Bland annat finns förslag om att införa kontaktskyldighet för unga, ungdomsövervakning, elektronisk övervakning av unga och så kallad helgsavskiljning med elektronisk fotboja.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-19
Debatt i kammaren: 2017-04-20
4

Beslut

Beslut: 2017-04-20
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ungdomars förtroende för polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11 och

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 3 71 0 10
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 180 117 0 52


2. Sociala insatsgrupper m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ökad användning av sociala insatsgrupper och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 9 och 10 samt

bifaller delvis motion

2016/17:341 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M).

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Förebyggande projekt med polis och räddningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 3 (C)

4. Förebyggande av narkotikabrottslighet bland unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. 24-timmarsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

6. Snabbare lagföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Översyn av bestämmelserna om utredning av brott av personer under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

8. Utvidgning av bestämmelserna om utredning av brott av personer under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1-3.

Reservation 8 (L)

9. Strafföreläggande om ungdomstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9 och

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

10. Straffmätning för lagöverträdare mellan 18 och 21 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om straffmätning för lagöverträdare mellan 18 år och 21 år och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11 och

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 13 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:393 av Patrick Reslow (M),

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31,

2016/17:2003 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.2 i denna del och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 10 (S, MP, V)

11. Straffmätning för lagöverträdare under 18 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.2 i denna del.

Reservation 11 (SD)

12. Straffmyndighetsåldern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.2 i denna del.

Reservation 12 (SD)

13. Fler former av påföljder för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa fler olika former av påföljder för unga och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:568 av Helena Bouveng (M),

2016/17:1534 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7,

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8 och

2016/17:3430 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 13 (S, MP, V)

14. Påföljd vid brott mot s.k. blåljuspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:507 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 30 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 14 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 205 92 0 52


15. Kvaliteten på ungdomsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3234 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 74 0 10
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 176 120 0 53


16. Återfallsförebyggande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3163 av Robert Halef (KD).