Ungdomsfrågor - särskild ordning

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om ungdomsfrågor (KrU23)

Riksdagen sade nej till motioner om ungdomsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-23
Trycklov: 2006-03-23
bet 2005/06:KrU23

Alla beredningar i utskottet

2006-03-16

Nej till motioner om ungdomsfrågor (KrU23)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om ungdomsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-06
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidigare behandlade motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr255 yrkandena 1-3 och 14, 2005/06:Kr297, 2005/06:Kr376 yrkandena 2, 3, 6, 7 och 35, 2005/06:Kr381 yrkande 30, 2005/06:Kr382 yrkande 9 och 2005/06:Kr412 yrkandena 1-5 och 18-20.