Ungdomsfrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 1994/95:KrU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-06
Justering: 1995-04-27
Betänkande 1994/95:KrU27

Alla beredningar i utskottet

1995-04-06

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-05-17
4

Beslut

Beslut: 1995-05-17

Protokoll med beslut