Ungdomspolitik och trossamfundsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om ungdomspolitik och trossamfundsfrågor (KrU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om ungdomspolitik och trossamfundsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna om ungdomspolitiken handlar bland annat om behovet av stöd för unga på Internet, ungas ekonomiska situation och underårigas rätt till föreningsorganisation. Motionerna om trossamfundsfrågorna handlar om fördelningsprinciperna för bidrag till trossamfund och stödet till sjukhuskyrkan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om ungdomspolitik och trossamfundsfrågor (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om ungdomspolitik och trossamfundsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna om ungdomspolitiken handlar bland annat om behovet av stöd för unga på Internet, ungas ekonomiska situation och underårigas rätt till föreningsorganisation. Motionerna om trossamfundsfrågorna handlar om fördelningsprinciperna för bidrag till trossamfund och stödet till sjukhuskyrkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.