Ungdomspolitik

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-14
Justering: 1994-05-05
Betänkande 1993/94:KrU31

Alla beredningar i utskottet

1994-04-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-25
4

Beslut

Beslut: 1994-05-26

Protokoll med beslut