Ungdomspolitik

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2002

Beslut

Motioner om ungdomspolitik (KrU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om ungdomspolitik. Motionerna behandlar bl.a. målen och utgångspunkten för ungdomspolitiken samt uppgifterna för Ungdomsstyrelsen och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-01-17
Justering: 2002-02-05
Trycklov: 2002-02-12
Reservationer 16
Betänkande 2001/02:KRU8

Alla beredningar i utskottet

2002-01-17, 2002-01-01

Motioner om ungdomspolitik (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om ungdomspolitik. Motionerna behandlar bl.a. målen och utgångspunkten för ungdomspolitiken samt uppgifterna för Ungdomsstyrelsen och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-20
4

Beslut

Beslut: 2002-02-20
21 förslagspunkter, 5 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Delmålen för ungdomspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr426 yrkande 8.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m74007
c17001
fp14002
kd0000
v37105
mp14002
-1001
Totalt28139029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utgångspunkten för ungdomspolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr425 yrkande 1.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123008
m07407
c17001
fp13003
kd39003
v38005
mp14002
-0000
Totalt24475030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ungdomsstyrelsen och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr425 yrkande 6.

Reservation 3 (m)

4. Ungdomars delaktighet i de demokratiska processerna m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr425 yrkande 2 och 2001/02:Kr426 yrkande 7.

Reservation 4 (m)

5. Översyn av Ungdomsstyrelsens och Allmänna arvsfondens bidragsgivning till ung kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 3.

Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m74007
c11601
fp14002
kd39003
v38005
mp14002
-0000
Totalt30516028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kommunala planer för ung kultur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 5.

Reservation 6 (c)

7. Kulturinstitutionernas ansvar för ungdomars delaktighet i kultur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 6.

Reservation 7 (c)

8. Utformningen av ansökningshandlingar som riktas till ungdomar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K284 yrkande 5.

Reservation 8 (c)

9. Barns rätt att delta i kulturlivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr247 yrkande 1.

Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123008
m74007
c17001
fp14002
kd39003
v38005
mp0000
-1001
Totalt30614029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Nationell handlingsplan för ungdomars fritid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr254.

11. Statligt bidrag till invandrarnas ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A226 yrkande 2.

Reservation 10 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m73008
c01701
fp01402
kd03903
v38005
mp11032
-1001
Totalt24770329

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Ungdomssamarbete med Baltikum m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr253 yrkandena 1 och 3 samt 2001/02:Kr403.

Reservation 11 (c, fp, mp)

13. Skolkontaktnät som en del i ungdomsutbytet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr253 yrkande 2.

14. Stöd till ungdomsorganisationernas reguljära internationella kontakter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr426 yrkande 9.

Reservation 12 (kd)

15. Åldersgränser för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr212, 2001/02:Kr250 och 2001/02:Kr285.

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m73107
c17001
fp14002
kd39003
v0000
mp10402
-1001
Totalt27843028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Åtgärder för att åstadkomma generationsövergripande jämförelser

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr426 yrkande 4.

Reservation 14 (kd)

17. En nationell kampanj mot drogmissbruk

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr426 yrkande 5.

Reservation 15 (c, kd)

18. Ungdomsarbete i problemtyngda stadsdelar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr426 yrkande 6.

19. Barn, medier och stress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr400 yrkande 5, 2001/02:Kr422 yrkande 65 och 2001/02:So495 yrkande 19.

Reservation 16 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m73107
c01701
fp12202
kd38004
v38005
mp0000
-1001
Totalt28634029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Behovet av lokaler och mötesplatser för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So501 yrkande 17.

21. Brukarinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A226 yrkande 5.