Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-28
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2020-01-15
bet 2019/20:KU5

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-11-21, 2019-09-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22