Uppföljning av skogspolitiken

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Uppföljning av skogspolitiken (MJU16)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den ser på skogspolitiken, mot bakgrund av bland annat Skogsstyrelsens utvärdering av skogspolitikens effekter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-30
Justering: 2004-04-27
Betänkande publicerat: 2004-05-05
Trycklov: 2004-05-05
Reservationer 49
Betänkande 2003/04:MJU16

Uppföljning av skogspolitiken (MJU16)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den ser på skogspolitiken, mot bakgrund av bland annat Skogsstyrelsens utvärdering av skogspolitikens effekter. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-13
4

Beslut

Beslut: 2004-05-13
30 förslagspunkter, 25 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett nationellt skogsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ24 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

2. Globala skogsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ24 yrkande 3.

Reservation 2 (fp, kd)

3. Skogscertifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ425 yrkande 5 och 2003/04:MJ409 yrkande 7.

Reservation 3 (kd)

4. Konkurrensneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:N269 yrkande 3.

Reservation 4 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c17005
fp340014
kd26007
v25005
mp13004
-0000
Totalt22943077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. En gemensam skogspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ25 yrkande 7.

Reservation 5 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c01705
fp340014
kd02607
v25005
mp13004
-0000
Totalt18686077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utvärdering av skogspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ22 yrkande 1, 2003/04:MJ23 yrkande 2, 2003/04:MJ25 yrkande 1, 2003/04:MJ361, 2003/04:MJ409 yrkandena 2 och 5 och 2003/04:MJ453.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp, kd)
Reservation 8 (v)

7. Skogspolitikens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ304, 2002/03:MJ425 yrkande 2, 2003/04:MJ23 yrkande 1, 2003/04:MJ26 yrkande 8 och 2003/04:MJ409 yrkande 1.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (c)

8. Tätortsnära skogar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ22 yrkande 4 och 2003/04:MJ24 yrkande 5.

Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m430012
c17005
fp034014
kd26007
v20235
mp13004
-0000
Totalt215342377

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Utbildningsinsatser kring skogsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ26 yrkande 1, 2003/04:MJ392 och 2003/04:MJ431 yrkande 14.

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (c, kd)

10. Skogsskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ207 yrkande 1 och 2003/04:MJ25 yrkande 2.

11. Skogsvårdande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ332, 2002/03:MJ453, 2003/04:MJ22 yrkande 2, 2003/04:MJ24 yrkande 4, 2003/04:MJ259 och 2003/04:MJ262.

Reservation 15 (fp)
Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m430012
c17005
fp003414
kd25107
v12405
mp13004
-0000
Totalt213253477

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Bioenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ24 yrkande 2 och 2003/04:MJ26 yrkande 2.

Reservation 17 (fp, kd)
Reservation 18 (c)

13. Samverkan mellan rennäring och skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ23 yrkande 6.

Reservation 19 (m)

14. Ekonomisk säkerhet för återväxtåtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ24 yrkande 7, 2003/04:MJ25 yrkande 3, 2003/04:MJ220, 2003/04:MJ233, 2003/04:MJ409 yrkandena 9 och 10, 2003/04:MJ412 yrkandena 8 och 9, 2003/04:MJ431 yrkande 15 och 2003/04:MJ444.

Reservation 20 (c, fp, kd)

15. Balans mellan olika ägarkategorier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ409 yrkande 8.

Reservation 21 (kd)

16. Mark för naturvårdsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ425 yrkande 6, 2003/04:MJ23 yrkande 4 och 2003/04:MJ25 yrkande 4.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (kd)

17. Strategi för områdesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ415 yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m420013
c01705
fp340014
kd26007
v25005
mp13004
-0000
Totalt25417078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Ökat inslag av lövträd i skog m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ22 yrkande 7 och 2003/04:MJ423 yrkande 2.

Reservation 25 (v)

19. Inventeringskostnader m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ219 yrkandena 2 och 3.

Reservation 26 (kd)

20. Naturvårdsavtal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ424 yrkande 27, 2003/04:MJ24 yrkande 6, 2003/04:MJ26 yrkandena 4-7 och 2003/04:MJ412 yrkandena 4, 6 och 7.

Reservation 27 (fp)
Reservation 28 (kd)
Reservation 29 (c)

21. Biotopskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ210, 2002/03:MJ219 yrkande 4, 2003/04:MJ22 yrkande 3 och 2003/04:MJ24 yrkande 9.

Reservation 30 (fp, v)
Reservation 31 (kd)

22. Stöd till skogsvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ472, 2003/04:MJ23 yrkande 7, 2003/04:MJ423 yrkandena 1 och 4 och 2003/04:MJ474 yrkande 20.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (c, kd)

23. Åtgärdsprogram för markförsurning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ432 yrkande 9 och 2003/04:MJ22 yrkande 6.

Reservation 34 (kd)
Reservation 35 (fp, v)

24. Skoglig utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ23 yrkande 3 och 2003/04:MJ24 yrkande 8.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (fp)

25. Skogsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ24 yrkande 10 och 2003/04:MJ25 yrkande 6.

Reservation 38 (fp, kd)

26. Skogens kulturmiljö m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ400, 2003/04:MJ23 yrkande 5 och 2003/04:MJ25 yrkande 5.

Reservation 39 (m)
Reservation 40 (kd)

27. Skoglig myndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ424 yrkande 25, 2002/03:N269 yrkande 8, 2003/04:MJ24 yrkande 11 och 2003/04:MJ218.

Reservation 41 (m)
Reservation 42 (fp)
Reservation 43 (c, kd)

28. Uppdragsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ22 yrkande 5 och 2003/04:MJ23 yrkande 8.

Reservation 44 (m)
Reservation 45 (v)

29. Statligt skogsinnehav m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ425 yrkande 1, 2003/04:MJ23 yrkande 9, 2003/04:MJ24 yrkande 12, 2003/04:MJ26 yrkandena 3 och 9, 2003/04:MJ409 yrkande 3, 2003/04:MJ412 yrkandena 2 och 5 och 2003/04:N327 yrkande 9.

Reservation 46 (m)
Reservation 47 (fp)
Reservation 48 (kd)
Reservation 49 (c)

30. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:39 till handlingarna.