Uppskov med behandlingen av ärenden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Uppskov med behandlingen av ärenden (AU12)

Behandlingen av två förslag skjuts upp till riksmötet 2006/07. Det gäller regeringens proposition 2005/06:207 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder och Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS22 angående insatserna mot deltidsarbetslösheten. Det gäller också de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till arbetsmarknadsutskottet under resten av riksmötet 2005/06.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om uppskov.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Uppskov med behandlingen av ärenden (AU12)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner att behandlingen av två förslag skjuts upp till riksmötet 2006/07. Det gäller regeringens proposition 2005/06:207 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder och Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS22 angående insatserna mot deltidsarbetslösheten. Det gäller också de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utskottet under resten av riksmötet 2005/06.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.