Uppskov med behandlingen av förslag om bemyndiganden till regeringen avseende kreditgarantier, m.m.

Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1998

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (NU16)

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet