Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1994/95

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.