Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1994/95

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 62 motioner, 1 proposition, 2 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-05
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:SoU32

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03