Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

BoUs betänkande 1989/90:BoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1990-05-15
Betänkande 1989/90:BoU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1990-05-30