Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 2 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-13
Justering: 1993-05-12
Betänkande 1992/93:UU27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-05-19

Protokoll med beslut