Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 57 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-17
Justering: 1994-06-02
Betänkande 1993/94:AU19

Alla beredningar i utskottet

1994-05-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-10

Protokoll med beslut