Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

JoUs betänkande 1993/94:JoU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 72 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-05
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:JoU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03