Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-14
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:KrU33

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-26

Protokoll med beslut