Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

LUs betänkande 1993/94:LU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-21
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:LU35

Alla beredningar i utskottet

1994-04-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-02