Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU44

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-05-17
Betänkande 1993/94:SkU44

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08