Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Trafikutskottets bet 2005/06:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Uppskov med behandlingen av vissa förslag (TU15)

Riksdagen har godkänt att utskottet skjuter upp till riksmötet 2006/07 behandlingen av regeringens förslag om dels straffrättsliga regler mot förorening från fartyg, dels hamnskydd.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov till 2006/07 års riksmöte.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-06-02
Justering: 2006-06-02
Betänkande publicerat: 2006-06-05
Trycklov: 2006-06-05
bet 2005/06:TU15

Uppskov med behandlingen av vissa förslag (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner att utskottet skjuter upp till riksmötet 2006/07 behandlingen av regeringens förslag om dels straffrättsliga regler mot förorening från fartyg, dels hamnskydd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-13
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
dels proposition 2006/07:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg jämte de följdmotioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen,
dels proposition 2006/07:212 Hamnskydd jämte de följdmotioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen,
dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.