Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Näringsutskottets bet 2009/10:NU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Beslut om ny varumärkeslag flyttas till nästa riksmöte (NU27)

Riksdagen skjuter upp ett antal beslut till riksmötet 2010/11. Det handlar om en ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, en ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Riksdagen beslutade att man även väntar med ärendena om Riksrevisionens redogörelse om omlokalisering av myndigheter, en skrivelse om regelförenklingsarbetet 2006-2010 och en skrivelse om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Beslutet omfattar även de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till näringsutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov med behandlingen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-06-15
Justering: 2010-06-15
Betänkande publicerat: 2010-06-16
Trycklov: 2010-06-15
bet 2009/10:NU27

Beslut om ny varumärkeslag flyttas till nästa riksmöte (NU27)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen skjuter upp ett antal beslut till riksmötet 2010/11. Det handlar om en ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, en ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Näringsutskottet föreslår att man även väntar med ärendena om Riksrevisionens redogörelse om omlokalisering av myndigheter, en skrivelse om regelförenklingsarbetet 2006-2010 och en skrivelse om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Förslaget omfattar även de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till näringsutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
dels Riksrevisionens styrelses redogörelse 2009/10:RRS27 om omlokalisering av myndigheter,
dels proposition 2009/10:218 om ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden,
dels skrivelse 2009/10:221 om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning,
dels proposition 2009/10:225 om ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen,
dels skrivelse 2009/10:226 om regelförenklingsarbetet 2006-2010,
dels nya ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får skjutas upp till riksmötet 2010/11.