Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Finansutskottets bet 2017/18:FiU50

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (FiU50)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller:

  • proposition 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
  • skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet
  • skrivelse 2017/18:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
  • redogörelse 2017/18:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2018.

Även eventuella nya ärenden som kan komma att skickas till finansutskottet under resten av riksmötet 2017/18 får skjutas upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-06-06
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-11
bet 2017/18:FiU50

Alla beredningar i utskottet

2018-06-06

Uppskov med behandling av ärenden (FiU50)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller:

  • proposition 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
  • skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet
  • skrivelse 2017/18:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
  • redogörelse 2017/18:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2018.

Även eventuella nya ärenden som kan komma att skickas till finansutskottet under resten av riksmötet 2017/18 får skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av 
a) proposition 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument, skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet, skrivelse 2017/18:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017, redogörelse 2017/18:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och
b) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till nästa riksmöte.