Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU47

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (KU47)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till nästa riksmöte. Det gäller redogörelse 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och regeringens förslag 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar. Även eventuella nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till konstitutionsutskottet under resten av riksmötet 2017/18 skjuts upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-29
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-08
Betänkande 2017/18:KU47

Alla beredningar i utskottet

2018-05-29

Uppskov med behandling av ärenden (KU47)

Konstitutionsutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till nästa riksmöte. Det gäller redogörelse 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 och regeringens förslag 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar. Även eventuella nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till konstitutionsutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
a) redogörelse 2017/18:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2017, 
b) proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar,
c) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte 
får skjutas upp till nästa riksmöte.