Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (SfU31)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/2019. Det gäller propositionen 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning och skrivelsen 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare. Även eventuella följdmotioner samt nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till socialförsäkringsutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen medger att behandlingen av vissa ärenden får skjutas upp till nästa riksmöte.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-06-07
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-11
bet 2017/18:SfU31

Uppskov med behandling av ärenden (SfU31)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/2019. Det gäller propositionen 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning och skrivelsen 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare. Även eventuella följdmotioner samt nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till socialförsäkringsutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
a) proposition 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning,
b) skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare,
c) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte 
får skjutas upp till nästa riksmöte.