Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Trafikutskottets bet 2017/18:TU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (TU22)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller motionsförslag från allmänna motionstiden 2017/18 med koppling till frågan om en nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Även eventuella nya ärenden som kan komma att skickas till trafikutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov av vissa ärenden till 2018/19 års riksmöte.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-14
bet 2017/18:TU22

Uppskov med behandling av ärenden (TU22)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2018/19. Det gäller motionsförslag från allmänna motionstiden 2017/18 med koppling till frågan om en nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Även eventuella nya ärenden som kan komma att skickas till trafikutskottet under resten av riksmötet 2017/18 föreslås skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av
a) de motionsyrkanden som finns upptagna i bilagan,
b) de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får skjutas upp till nästa riksmöte.