Uppskov till 1993/94 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

154 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1993-05-28
Betänkande 1992/93:KU36

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-04
4

Beslut

Beslut: 1993-06-07

Protokoll med beslut