Uppskov till 1994/95 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU45

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 45 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-26
Justering: 1994-06-01
Betänkande 1993/94:KU45

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07

Protokoll med beslut