Uppskov till 2006/07 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2006

Beslut

Uppskov med behandlingen av ärenden (KU41)

Riksdagen godkände att behandlingen av några förslag skjuts upp till 2006/07 års riksmöte. Det gäller riksdagsstyrelsens redogörelse 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005, Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS27 angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och några motioner.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-06-01
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-08
Trycklov: 2006-06-07
bet 2005/06:KU41

Uppskov med behandlingen av ärenden (KU41)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner att behandlingen av några förslag skjuts upp till 2006/07 års riksmöte. Det gäller riksdagsstyrelsens redogörelse 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005, Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS27 angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och några motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att till riksmötet 2006/07 uppskjuta behandlingen av redogörelse till riksdagen 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005, Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS27 angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten och motionerna 2005/06:Ju480 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju534 yrkande 4 samt 2005/06:A5 yrkande 2 och de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till konstitutionsutskottet under återstoden av innevarande riksmöte.